(1) “Bir kişi Tanrı Adına bir Minha-korbanı getireceği zaman, korbanı en kaliteli undan olmalıdır. Üzerine yağ döker, üstüne günlük koyar

(2) ve onu Aaron’un oğulları Koenler’e getirir. [Görevli Koen] Oradan, günlüğünün tümüne ek olarak, unundan ve yağından bir komets dolusu kazır. Koen bu hatıra porsiyonunu Tanrı’nın Önünde memnuniyetle kabul edilen bir yakılan-korban olarak Mizbeah’ta tüttürür.

(3) “Minha’dan kalan kısım, Tanrı’nın Yakılan-korbanları[’nın tamamlanması]ndan [sonra], “en üst düzeyde kutsiyete sahip” [niteliğiyle] Aaron’un ve oğullarının [olacaktır].

(4) “Eğer fırında pişirilmiş bir Minha-korbanı getirecek-sen, en kaliteli undan, ya yağla yoğrulmuş matsa somunları ya da üzerine yağ sürülmüş matsa gevrekleri [getirebilirsin].

(5) “Eğer korbanın, tava üstünde [kızartılan türde] bir Minha ise, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla [yapılmalı ve] matsa [özelliğinde] olmalıdır.

(5) “Onu küçük parçalara böl ve üzerine yağ dök. [Zira] Bu [da] bir Minha’dır.

(7) “Eğer korbanın, tencerede [kızartılan türde] bir Minha ise, yağ içinde en kaliteli unla yapılmalıdır.

(8) “Bunlardan [biriyle] hazırlanacak olan Minha’yı Tanrı’ya getireceksin. [Kişi] Onu Koen’e sunar, [Koen de] onu Mizbeah’a yaklaştırır.

(9) [Ardından] Koen, hatıra porsiyonunu Minha’dan kaldırır ve Tanrı’nın Önünde memnuniyetle kabul edilen bir yakılan-korban olarak Mizbeah’ta tüttürür.

(10) “Minha’dan kalan kısım, Tanrı’nın Yakılan-korbanları[’nın tamamlanması]ndan [sonra], “en üst düzeyde kutsiyete sahip” [niteliğiyle] Aaron’un ve oğullarının [olacaktır].

(11) “Tanrı Adına getireceğiniz hiçbir Minha, hamets [hamurdan] yapılamaz; zira Tanrı Adına yakılan-korban olarak, hiçbir maya ve hiçbir bal tüttürülemez.

(12) [Her ne kadar] Onları Tanrı Adına ilk-ürün-korbanı olarak getirecekseniz de, [bunlar] memnuniyetle kabul edilmek üzere Mizbeah’a çıkamazlar.

(13) “Her Minha-korbanını tuzla tuzlamalısın. Tanrın’ın antlaşması[nın bir parçası olan] tuzu Minhan’ın üzerinden eksik etme. [Ayrıca diğer] Her türlü korbanının üzerine [de] tuz ekmelisin.

(14) “Tanrı Adına ilk-tahıl Minhası’nı getireceğin zaman, bu ilk-tahıl Minhan’ı, olgun [arpa başaklarından toplanıp], ateşte kavrularak [kalın un halinde] öğütülmüş dolgun tanelerle getir.

(15) “Üzerine yağ koy ve üstüne günlük yerleştir; [zira] bu [da] bir Minha’dır.

(16) [Sonra görevli] Koen, [bu Minha’nın] hatıra porsiyonunu – [yani] günlüğünün tümüne ek olarak, kalın unundan ve yağından [birer miktarı] – tüttürecektir.