(1) Bu olaylardan sonra, Tanrı’nın Sözü, Avram’a bir vizyonla geldi: “Korkma Avram” dedi. “Ben sana kalkanım. Ödülün çok büyüktür”.

(2) Avram “Ey Tanrı Aşem!” dedi. “Çocuksuz olmaya devam ettiğim sürece bana ne vereceksin ki? Evimin tek varisi Şam’lı Eliezer!”.

(3) Avram devam etti: “İşte – bana çocuk vermedin. Bana ait olanı, evimdeki biri miras alacak”.

(4) Birden, Tanrı'nın Sözü ona geldi: "Mirasçın o olmayacak!" dedi. "Sana ait olanı, senin vücudundan çıkacak biri miras alacak."

(5) [Tanrı] Onu dışarı çıkardı ve “Gökyüzüne bir bak. Sayabilirsen, yıldızları say” dedi. Sonra ona “Soyun İşteböyle [kalabalık] olacak” dedi.

(6) [Avram] Tanrı’ya inandı ve [Tanrı] bunu onun adına dürüstlük saydı.

(7) [Tanrı] Ona “Ben seni, sana bu toprakları miras edinmen için vermek üzere Ur Kasdim’den çıkaran Tanrı’yım” dedi.

(8) “Ey Tanrı Aşem!” dedi [Avram]. “Burayı gerçekten miras edineceğimi nasıl bilebilirim?”

(9) [Tanrı] Ona “Benim için üç düve, üç keçi, üç koç, bir kumru ve bir güvercin yavrusu al” dedi.

(10) [Avram] Tüm bunları aldı; ortalarından ikiye ayırdı ve her yarımı diğerinin karşısına yerleştirdi. Kuşları ise ayırmadı.

(11) Leşlerin üzerine akbabalar indi, ama Avram onları kovaladı.

(12) Güneş batarken Avram trans haline girdi ve İşte– üzerine dehşet verici bir zifiri karanlık çöküyordu.

(13) [Tanrı] Avram’a “şunu iyi bil ki, soyun, kendilerine ait olmayan topraklarda 400 yıl boyunca yabancı olacak” dedi. “Onlara kölelik edecekler ve onlara eziyet edecekler.

(14) Ancak Ben, onların kölelik edecekleri ulusu da yargılayacağım ve bunun ardından [çocukların, oradan] büyük bir servetle çıkacaklar.

(15) Sen ise huzur içinde atalarına katılacak ve iyi bir yaşlılık sonucunda gömüleceksin.

(16) Buraya [ancak] dördüncü nesil dönecek; zira Emoriler’in günah sınırı bu zamana kadar tamamlanmayacak”.

(17) Güneş battı, zifiri karanlık oldu. Ve birden, kesik parçaların arasından, dumanla tüten bir ocak ve yanan bir meşale geçti.

(18) O gün, Tanrı Avram’la bir antlaşma yaptı ve “Mısır’daki Nehir’den, büyük nehre – Fırat Nehri’ne – kadar olan bu ülkeyi senin soyuna verdim” dedi.

(19) “[Burası,] Keni, Kenizi, Kadmoni,

(20) Hiti, Perizi, Refaim, 21 Emori, Kenaani, Girgaşi ve Yevusi [halklarının topraklarıdır]”.