(1) Avram 99 yaşındaydı. Tanrı Avram’a göründü ve ona “Ben Her-şeye-Kadir Tanrı’yım” dedi. “Önümde yürü ve mükemmel ol.

(2) Antlaşmamı seninle aramda yapacağım ve seni [sayıca] çok çok artıracağım”.

(3) Avram aceleyle yüzüstü yere kapandı. Tanrı ona [tekrar ve şunları] söyleyerek konuştu:

(4) “Bana gelince – İşte seninle antlaşmam: Birçok ulusun babası olacaksın.

(5) Ve artık ‘Avram’ diye çağrılmayacaksın. İsmin ‘Avraam’ olacak – çünkü seni birçok milletin babası yaptım.

(6) Seni çok, ama çok verimli kılacağım ve seni uluslar haline getireceğim – krallar senin soyundan çıkacak.

(7) Seninle ve ardından gelecek çocuklarınla aramdaki antlaşmayı, nesiller boyu, ebedi bir antlaşma olarak yerine getireceğim; hem senin Tanrın olacağım, hem de ardından gelecek çocuklarının.

(8) şu anda yabancı olarak yaşadığın toprakları – Kenaan Ülkesi’ni – sana ve ardından gelecek çocuklarına ebedi bir mülk olarak vereceğim ve onlara [soyuna] Tanrı olacağım”.

(9) Tanrı [daha sonra] Avraam’a “Sana gelince – antlaşmamı korumalısın” dedi. “Hem sen, hem de nesilleri boyunca ardından gelen çocukların

(10) Sizinle ve ardından gelecek çocuklarınla aramdaki, korumanız gereken Antlaşmam şudur: İçinizdeki her erkeği sünnet edeceksiniz.

(11) Fazlalık derinizi keseceksiniz. [Bu,] Sizinle aramdaki antlaşmanın işareti olacak.

(12) “Nesilleriniz boyunca, içinizdeki her erkek, [ayrıca] senin soyundan olmayıp, gerek evde doğmuş, gerekse de bir yabancıdan parayla satın aldığın [her köle], sekiz günlükken sünnet edilecek

(13) İster evinde doğmuş, isterse de parayla satın aldığın [her köle] kesinlikle sünnet edilmelidir. [Böylelikle] Antlaşmam vücudunuzda, ebedi bir antlaşma olarak bulunacaktır.

(14) Fazlalık derisini kesmeyen sünnetsiz bir erkeğin canı, halkının arasından kesilecektir – [çünkü] antlaşmamı ihlal etmiştir”.

(15) Tanrı, Avraam’a “Eşin Saray – artık onu ‘Saray’ diye çağırma” dedi; “çünkü ismi [bundan böyle] ‘Sara’dır.

(16) Onu mübarek kılacağım ve sana ondan [doğacak] bir oğul vereceğim. Onu [ Sara’yı ] mübarek kılacağım ve o, uluslar [annesi] haline gelecek – halkların kralları ondan türeyecekler”.

(17) Avraam aceleyle yüzüstü yere kapandı ve güldü. “Yüz yaşındaki biri baba olabilir mi? Ya doksan yaşındaki Sara doğurabilir mi?” diye düşündü.

(18) Avraam, Tanrı’ya, “Keşke Yişmael Senin önünde yaşasa!” dedi.

(19) Tanrı “Yine de – eşin Sara sana bir oğul doğuracak; adını Yitshak koyacaksın” dedi. “Antlaşmamı, onun ardından gelecek çocukları için ebedi bir antlaşma olarak, onunla yerine getireceğim.

(20) Yişmael ile ilgili olarak da – seni duydum. Onu mübarek kıldım; onu verimli kılacağım ve sayıca çok çok artıracağım. On iki prense baba olacak ve onu büyük bir millet haline getireceğim.

(21) Ancak antlaşmamı, Sara’nın sana gelecek yıl bu vakitte doğuracağı Yitshak ile yerine getireceğim”.

(22) Onunla konuşmasını bitirdikten sonra, Tanrı Avraam’ın üzerinden yükseldi.

(23) Avraam, oğlu Yişmael’i, [hizmetkarlarından] hem tüm evinde doğanları, hem de parayla satın aldıklarını – Avraam’ın evindeki tüm erkekleri – aldı ve onların fazlalık derilerini, Tanrı’nın kendisiyle konuştuğu üzere, tam bu gün içinde kesti.

(24) Avraam, fazlalık derisinden sünnet olduğunda 99 yaşındaydı.

(25) Oğlu Yişmael, fazlalık derisi kesildiğinde 13 yaşındaydı.

(26) Avraam’ın ve oğlu Yişmael’in sünnet olduğu İşte bu günde,

(27) evinin tüm erkekleri – hem evde doğmuş olanlar, hem de yabancıdan parayla satın alınmış olanlar – onunla birlikte sünnet oldular